Video galerije

Na mestu kasarne Aleksa Dundić biće više od 1.000 stanova

Na mestu kasarne Aleksa Dundić biće više od 1.000 stanova

Čadež: Inicijativa za logističko-distributivne centre u Rusiji

Čadež: Inicijativa za logističko-distributivne centre u Rusiji

Čadež: Veliko interesovanje ruske privrede za Srbiju

Čadež: Veliko interesovanje ruske privrede za Srbiju

Sergej Dankvert o protokolu

Sergej Dankvert o protokolu

Potpisan Protokol o obezbeđivanju fitosanitarnih zahteva

Potpisan Protokol o obezbeđivanju fitosanitarnih zahteva

Potpuna energetska bezbednost, Banatski dvori puni do vrha

Potpuna energetska bezbednost, Banatski dvori puni do vrha

Očekujem investicije i rešavanje problema velikih sistema

Očekujem investicije i rešavanje problema velikih sistema

Antić: Početak izgradnje novog bloka u TE Kostolac

Antić: Početak izgradnje novog bloka u TE Kostolac

Antić: Blizu početka Transbalkanskog koridora

Antić: Blizu početka Transbalkanskog koridora

Salimović: Cilj nam je finalna obrada sirovina

Salimović: Cilj nam je finalna obrada sirovina