Nema prinudne naplate dugova građana

U Srbiji za sada ne postoji zakonska mogućnost prinudne naplate dugova građana, niti trgovanje njihovim bankarskim dugovanjima, jer 4,7 odsto nenaplativih kredita fizičkim licima nije alarmantno, izjavio je danas generalni..

Tanjug video, ilustracija

BEOGRAD - U Srbiji za sada ne postoji zakonska mogućnost prinudne naplate dugova građana, niti trgovanje njihovim bankarskim dugovanjima, jer 4,7 odsto nenaplativih kredita fizičkim licima nije alarmantno, izjavio je danas generalni sekretar Udruženja banaka Srbije (UBS) Veroljub Dugalić.

           

Dugalić pretpostavlja da je to razlog zašto Narodna banka Srbije (NBS) nije donela odluku da uvede prinudna naplata fizičkim licima, već ih samo može ustupiti drugoj banci (refinansiranje). Prema njegovoj oceni, jedan od razloga zašto je od 11. marta, prema odluci NBS, uvedena prinudna naplata dugova pravnim licima, to što je kod njih evidentirana četvrtina nenaplativih dugovanja u zemlji.

           

Profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić rekao je Tanjugu da on nije za to da se bankama dozvoli prinudna naplata dugova građana preko posrednika, ocenjujući da bi ipak bolje rešenje moglo da se nađe na relaciji banka - klijent, pre konačnog rešenja preko  aktiviranja garancije za kredit.

           

Grubišić je ukazao da ni bankama ne odgovara aktiviranje hipoteka već vraćanje odobrenog kredita i predočio da bi NBS trebalo da odobri neke stimulanse bankama, poput poreskih olakšica ili oslobađanja od nekih nameta da bi im pomogla da reše problem naplate kredita građanima, kao što je to omogućeno u naplati zaostalih potraživanja od privrede.

"Mislim da su to bolja i kvalitetnija rešenja i dugoročno održiva", naglasio je Grubišić.         

 

Trgovanje bankarskim dugovima građana Srbiji za sada je zakonom zabranjeno, mada neke agencije za naplatu potraživanja vrše pritisak na nadležne da izmene zakon, jer fizička lica, prema podacima Udruženja banaka Srbije, trenutno kasne sa otplatom kredita u ukupnom iznosu od 246 miliona evra. Kada su u pitanju pravna lica, njihov problematičan kredit banka može da naplati tako što će ga, uz popust, prodati nekoj specijalizovanoj agenciji ili drugoj zainteresovanoj firmi i mada na taj nacin dobija samo deo gotovine, ona se oslobađa tereta lošeg zajma koji od banaka zahteva dodatna rezervisanja novca.

           

Prema odluci NBS, od 11. marta privatni izvršitelji, koji imaju sertifikovan elektronski potpis moći će da dostavljaju zaključke Odeljenju prinudne naplate u Kragujevcu, preko veb-aplikacije. Ceo projekat elektronskog slanja zaključaka sa elektronski sertifikovanim potpisom izvršitelja započet je sredinom 2012. godine, sa ciljem da se izmeni način dostavljanja zaključaka privatnih izvršitelja, odnosno, da bbi se prinudna naplata obavljala brže i efikasnije.

           

Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je od ukupno 55 registrovanih privatnih izvršitelja, samo 36 pribavilo elektronski potpis i moći će da šalju zaključke elektronski u Prinudnu naplatu, a ne kao do sada u papirnom obliku, preporučenom pošiljkom.

           

 

Tagovi: dugovanja, prinudna naplata, Udruženje banaka Srbije, Veroljub Dugajić, krediti

Share