Ističe rok za dokaz o plaćanju za budžetske korisnike

Budžetski korisnici imaju još danas rok da dostave dokaz da su izmirili svoje obaveze u skladu sa Zakonom o rokovima plaćanja.

sxc.hu/iprole, ilustracija

BEOGRAD - Budžetski korisnici imaju još danas rok da dostave dokaz da su izmirili svoje obaveze u skladu sa Zakonom o rokovima plaćanja.

U četvrtak 16. maja, istekao je rok od 45 dana od početka primene zakona, i budžetski korisnici imali su tri dana da dostave dokaz da su izmirili obaveze. Prema zakonu, maksimalni rok da država izmiri obaveze prema privredi je 45 dana, a rok plaćanja u okviru privatnog sektora je 60 dana, koliki je i rok za izmirivanje obaveza privatnog sektora prema državi.

Ministarstvo će po isteku zakonskih rokova na svom sajtu objavljivati spisak institucija koje nisu ispunile svoje zakonske obaveze i kojima je obustavljen transfer sredstava. Prema podacima Uprave za trezor, ukupno je 3.235 indirektnih i direktnih korisnika budžeta na republičkom nivou i 5.920 indirektnih i direktnih korisnika budžeta na lokalnom nivou.

Ministarstvo finansija i privrede saopštilo je 16. maja da su svi korisnici budžetskih sredstava ispunili svoju zakonsku obavezu i prijavili se u jedinstveni sistem Trezora i na taj način biće kontrolisano poštovanje preuzetih novčanih obaveza i rokova plaćanja za više od 9.000 direktnih i indirektnih budžetskih korisnika na republičkom i lokalnom nivou.

Iz ministarstva objašnjavaju da registar Uprave za trezor mora da ima ažurnu evidenciju kako bi bio u mogućnosti da prati izmirenje rokova plaćanja po preuzetim novčanim obavezama državnih institucija, lokalnih samouprava, domova zdravlja, škola, ali i svih drugih korisnika budžetskog novca.

Tagovi: Poreska uprava, porez, budžetski korisnici, rokovi plaćanja

Share