Železnice Srbije još nisu spremne za liberalizaciju

Železnice Srbije neće otežavati položaj države u pregovorima oko evropskih preporuka za liberalizaciju transportnog tržišta, ali srpske železnice još za tako nešto nisu spremne...

Tanjug, Z. Žestić, ilustracija

BEOGRAD - Železnice Srbije neće otežavati položaj države u pregovorima oko evropskih preporuka za liberalizaciju transportnog tržišta, ali srpske železnice još za tako nešto nisu spremne i to bi za najveću srpsku transportnu kompaniju bila neravnopravna tržišna borba, izjavio je danas generalni direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović.      

Simonović je napomenuo da će Zzeleznice Srbije u narednom periodu rešavati pitanje otvaranja tržišta železničkih usluga u Srbiji, ocenjujući da u tome ne sme biti privilegovanih operatera, već će to tržište treba principijelno otvarati za sve prevoznike, saopštio je Medija centra srpskih železnica.          

Na sastanku sa pomoćnikom ministra za saobraćaj zaduženim za železnicu i intermodalni transport Dejanom Lasicom, Simonović je istakao da srpske železnice i novo poslovodstvo danas ne kasne u realizaciji ni jedne od najznačajnijih organizacionih ili investicionih aktivnosti, i poštovaće precizno utvrđen dinamički plan. Simonović je rekao da to javno preduzeće već u ovoj godini očekuju izuzetno veliki i značajni projekti modernizacije, ali i aktivnosti na restrukturiranju srpskih železnica.           

Sastanak poslovodstva Železnica Srbije i predstavnika Ministarstva za saobraćaj organizovan je sa ciljem da se uspostavi međusobna bolja koordinacija i saradnja, s obzirom na veliki broj poslova koje u narednom periodu treba realizovati i tom prilikom se razgovarano o nizu najznačajnijih i najaktuelnih tema iz poslovanja srpskih železnica.    

Govoreći o novoj organizaciji srpskih železnica, Simonović je istakao  da nakon što je Skupština Železnica Srbije usvojila novi Statut kompanije, predstoji i njegovo usvajanje u Vladi Srbije, a zatim i izrada svih osnivačkih akata za buduća zavisna društva. Pored stručnih službi srpskih železnica, u ovaj posao biće uključeni i predstavnici resornih ministarstava, kako bi se aktivnosti usklađivale sa stavovima države.

"U narednih 165 dana stručne službe srpskih železnica treba da predlože kakva će biti buduća organizacija kompanije. Železničari Srbije su ti koji danas treba da odgovore na pitanje kako će nam železnica biti organizovana, bez obzira na neka ranije predlagana rešenja, a stručne stavove moći ćemo i da branimo. Pri izradi i primeni nove organizacije srpskih železnica svakako ćemo poštovati utvrđenu dinamiku, bilo da je reč o potpisivanju ugovora železničkih društava međusobno ili sa državom, obavezi javnog prevoza ili utvrđivanju naknade za pristup železničkoj infrastrukturi", poručio je  Simonović. 

Na sastanku je bilo reči i o trenutnim i budućim aktivnostima na realizaciji ruskog, kuvajtskog i češkog kredita.        

Kada je reč o ruskom kreditu, rečeno je da radovi na deonicama Pančevački most - Pančevo i Ruma - Golubinci mogu početi već u junu, a pokrenuta je inicijativa da se u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja obezbede i potrebna finansijska sredstva za indirektne troškove, odnosno izdavanje potrebnih dozvola za radove na rekonstrukciji deonica na Koridoru 10.         

Srpske železnice su najavile i da su pokrenule aktivnosti da se u projekte koji će se finansirati iz ruskog kredita uključi i modernizacija pruge Stara Pazova - Novi Sad. I radovi u železničkoj stanici Beograd Centar u Prokopu, koji će se finansirati iz kuvajtskog kredita, mogli bi da počnu već do kraja juna, s obzirom da su pri kraju pripremne aktivnosti za raspisivanje tendera za izvođenje radova.     

Na sastanku je istaknuto da je modernizacija i elektrifikacija pruge Niš-Dimitrovgrad prioritet za srpske železnice i da što pre treba utvrditi sudbinu kredita Češke razvojne banke, iz kojeg je bilo planirano da se ovaj projekat finansira. Takođe, dogovorene su i aktivnosti koje treba preduzeti po pitanju konačnog rešavanja niškog železničkog čvora.          

Konstatovano je i da je veći broj kineskih kompanija zainteresovan da se uključi u projekte modernizacije srpskih železnica, ali i da obezbedi izvore finansiranja za te poslove. Zaključeno je da ima projekata koji nisu bili obuhvaćeni dosadašnjim planovima srpskih železnica ili za njih nije bilo finansijskih sredstava i da na tim poslovima mogu da budu angažovane i kineske kompanije, a kao jedna od takvih deonica navedena je  Beli potok - Vinča - Pančevo.  

Poslovodstvo Železnica Srbije i predstavnici Ministarstva saobraćaja razmatrali su i mogućnosti  rešavanja dugovanja železnice prema Elektroprivredi Srbije, a na osnovu potraživanja železnice prema državi, navedeno je u saopštenju Medija centra srpskih železnica.

Tagovi: Železnice Srbije, liberalizacija, Simonović

Share